பனைஓலைப்பாடி கல்வெட்டுகள் திருவண்ணாமலை மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு நடுவத்தின் செயலர் திரு. ச.பாலமுருகன், முனைவர். சுதாகர் ஆகியோர் அண்மையில் செங்கம் வட்டம் பனைஓலைப்பாடி கிராமத்தில் உள்ள புனரமைப்பில் உள்ள பெருமாள் கோயில் கல்வெட்டுகளையும் நிலத்தில் உள்ள பலகைக்கல்வெட்டையும் ஆய்வு செய்தனர். இதில் 4 கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டன. கோயிலில் கிடைத்த கல்வெட்டுகள் புனரமைப்பின் போது இடம்மாற்றி கட்டியதாலும், கற்களைபிரித்து வைத்ததாலும் கல்வெட்டுகளின் தகவல்களை முழுமையாக அறியமுடியவில்லை. இக்கல்வெட்டுகளில் கோயிலுக்கு தானம் அளிக்கப்பட்டRead More →

 Sunday, March 22, 2015 Posted by Dr.Subashini    வணக்கம்.   தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் விழியப் பதிவு ஒன்று   இன்று வெளியீடு காண்கின்றது.            மேல்சித்தாமூர் சமண மடம் இருக்கும் அதே ஊரில் அருகாமையில் இருப்பது ஆதிநாதர் ஆலயம். ஆலயத்தினுள் பிரகாரப் பகுதியில் முதலில் பார்சுவநாதர் முன்னே இருக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  உள்ளே கருவரை பகுதியில் ஆதிநாதர் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.   Read More →

    {youtubejw}G-FWUZegFm0{/youtubejw} Prof.Dr.Avvai Natarajan     {youtubejw}C9PUae3Q-xw{/youtubejw} Prof. Raghuraman     {youtubejw}qNQEYbHy0mo{/youtubejw} My Godfather – Musician Vanathi, daughter of Carnatic Stalward Dr S Ramanathan and younger sister of writer Geetha Bennet, fondly recalls her father-daughter relationship with Naganandhi.     {youtubejw}MqQWlK8ESo8{/youtubejw} My Inspiration – Subbu, journalist and writer, authorRead More →

விருந்தோம்பல்   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal1.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal2.mp3{/play}   பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/09virunthombal/09Virundhombal3.mp3{/play}Read More →

புதல்வரைப் பெறுதல்   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/07pudalvaraipperudal/01Pudhalvaraipperudhal.mp3 {/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/07pudalvaraipperudal/02Pudhalvaraipperudhal.mp3 {/play}Read More →

வாழ்க்கை துணை நலம்   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/06vazhkaithunainalam/02VaazkkaiththuNainalam-recap2.mp3{/play}   சந்தேகங்களுக்கான பதில்கள்   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/06vazhkaithunainalam/03VaazkkaiththuNainalam-doubts.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/06vazhkaithunainalam/04VaazkkaiththuNainalam-doubts2.mp3{/play}  Read More →

வாழ்க்கை   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/01IlVaazhkkai.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/02IlVaazhkkai.mp3{/play}   பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/03IlVaazhkkai.mp3{/play}   பதிவு 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/04IlVaazhkkai.mp3{/play}   பதிவு 5 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/05IlVaazhkkai.mp3{/play}   பதிவு 6 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/06IlVaazhkkai.mp3{/play}   பதிவு 7 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/07IlVaazhkkai.mp3{/play}   பதிவு 8 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/05vaazhkai/08IlVaazhkkai.mp3{/play}  Read More →

நீத்தார் பெருமை    பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/NeetthaarPerumai1.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/NeetthaarPerumai2.mp3{/play}Read More →

இறுதி வகுப்பில் இடம்பெற்ற உரைகள்   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/13LastClassPart1.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/13LastClassPart2.mp3{/play}     பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/13lastclasslectures/13LastClassPart3.mp3{/play}  Read More →

நடுவு நிலைமை   பதிவு 1 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/12naduvunilaimai/12NadvuNilaimai1.mp3{/play}   பதிவு 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/12naduvunilaimai/12NadvuNilaimai2.mp3{/play}     பதிவு 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/12naduvunilaimai/12NadvuNilaimai3.mp3{/play}     பதிவு 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/Thirukuralvagupugal/12naduvunilaimai/12NadvuNilaimai4.mp3{/play}  Read More →