மூலிகைமணி கண்ணப்பரின் முயற்சிகள்: மூலிகை மருத்துவ நிபுணர் திரு.வேங்கடேசன் அவர்களுடனான பேட்டி பகுதி 2 பேட்டி: திரு.அ.சுகுமாரன், முனைவர்.க.சுபாஷிணி ஒலி, காணொளிப்பதிவு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி பேட்டி செய்யபப்ட்ட நாள்: 07.12.2009       பாகம் 7 : {play}http://www.tamilheritage.org/kidangku/mulikaimani//part7.mp3{/play}   திருமூலர் பாடல்களில் சுவாசங்கள் பற்றிய விளக்கம், சித்தர்களின் கருத்துக்கள் சித்தர்களின், சிவம் சக்தி எனும் இரு கூறுகள், மருந்து செய்யும் முறைகளில் நாதம் விந்து என்னும் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் மருந்து தயாரிக்கப்படும் உத்திகள் ஆகியற்றை இந்தப்Read More →

மூலிகைமணி கண்ணப்பரின் முயற்சிகள்: மூலிகை மருத்துவ நிபுணர் திரு.வேங்கடேசன் அவர்களுடனான பேட்டி பேட்டி: திரு.அ.சுகுமாரன், முனைவர்.க.சுபாஷிணி ஒலி, காணொளிப்பதிவு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி பேட்டி செய்யபப்ட்ட நாள்: 07.12.2009     மூலிகை மருத்துவ நிபுணர் திரு.வேங்கடேசன் பாகம் 1 : {play}http://www.tamilheritage.org/kidangku/mulikaimani//part1.mp3{/play}   மூலிகை மருத்துவ நிபுணர் திரு.வேங்கடேசன் அவர்கள் தனது தந்தையார் கண்ணப்பர் அவர்கள் தூதுவளை மூலிகையின் படத்தை அட்டை படமாகப் போட்டு தனது மூலிகைமணி முதல் இதழை வெளியிட்ட செய்தியைக்Read More →