ராயர் மண்டபம் – சிவ வடிவங்கள்

படங்களும் பதிவும்: முனைவர்.க.சுபாஷிணி

பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 8.3.2011 

ராயர் மண்டபம்

இந்தமண்டபத்திற்குள்ளே உள்ள சிவன் உருவக்காட்சிகள் சில..

தட்சணாமூர்த்தி

லிங்கோத்பவர்

ஸோமாஸ்கந்தர்

கங்காளர்

கிராதகர்

அர்த்த நாரீஸ்வரர்

சங்கரநாராயணர்

கெஜசம்மாரர்

ஜலந்தராசுரசம்மாரர்

காலசம்மாரர்

காமதகனர்

பிட்சாடனர்

கல்யாணசுந்தரர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *