கல்வெட்டுகள்

 

கல்வெட்டுகள்  வரலாற்று உண்மைகளைப் புரிந்து கொள்ள உதவும் சான்றுகள்.  தமிழ் மற்றும் ஏனைய திராவிட மொழிகளிலான கல்வெட்டுகள் தொடர்பான தகவல்களை திரட்டி மின்பதிப்பாக்கும் முயற்சி இது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *