திருச்செங்கோடு கோயில்

கோயிலை முழுதும் சுற்றிப் பார்ப்போமா..?

 

மலையில் வாகனம் செல்லும் பாதை

 

 

 

வாகனம் வருவதற்கான நுழைவாயில்

 

 

மலை பாறைகளும் கோயில் கோபுரமும்

 

 

 

கோயிலின் ஒரு காட்சி

 

 

 

சகஸ்ர லிங்கம் சன்னிதி

 

 

 

 சகஸ்ர லிங்கம் சன்னிதி

 

 

 கோயிலின் ஒரு காட்சி

 

 

கோபுரவாசல் மண்டப நுழை வாயில்

 

 

 

நுழை வாயில் சுவர்

 

 

 

 நுழை வாயில் சுவர் கதவு

 

 

 

நுழை வாயில் சுவற்றின் மேல் உள்ள ராசிகளின் அமைப்பு சிற்பம்

 

 

கொடி மரம்

 

 

கொடி மரம் – அடிப்பகுதி

 

 

 

 

கோயில் வளாகம்

 

 

கோயில் வளாகம்

 

 

 

கால பைரவர் மண்டபத்தின் முன் புறம்

 

 

 

 

மலை பாறை அருகில் மண்டபம்

 

 

 

கோயில் வளாகம்

 

 

 

முக்கூட்டு விநாயகர் சன்னிதி

 

 

 

 

 

நந்தி

 

 

நந்தி

 

 

நாகர் கோயில்

 

 

 

நாகர்

 

 

ஜேஸ்டா தேவி சன்னிதி

 

 

 

சப்தமாதா சன்னிதி

 

 

 

வேத நாயகி அம்மன் சன்னிதி

 

 

 

விஷ்னுதுர்க்கை சன்னிதி

 

 

 

குபேர லட்சுமி

 

 

 

 கோபுரவாசல் மண்டப விநாயகர்

 

 

சங்கமேஸ்வரர் சன்னிதி

 

  

 

கல்வெட்டு

 

 

 

 

63 நாயன்மார்கள் சன்னிதி

 

 

கோயில் கோபுரம்

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *