ஸ்ரீ  ருத்ர காளியம்மன் ஆலயம் கிருஷ்ணன், சிங்கை.     எத்தனை அறிவு பெற்றும் உன்னை நான் அறிந்தேன் இல்லை    என்றுதான் எனக்கு உன்னருள் வருமோ? ஏழையான என்னை பத்தானாய்ப் பாட வைப்பாய் பரம கருணாகரி பார்வதி    பண்பும் பரிவும் பணிவும் அருள்வாய் உருத்திரகா ளியே கொத்தடிமை கொள்வாய் குணத்தின் குன்றே! குவலயம் காப்பவளே!          கோல மயிலே ! கூவும் குயிலே! கோமளமே! முத்தே!Read More →