தமிழகத்தில் நடுகல் – “சதி”கல் வழிபாடு! ஆய்வாளர் இல. கணபதிமுருகன்     மனிதனின் இறை நம்பிக்கையும் தொடர்ந்து எழுந்த வழிபாட்டு முறைகளும் பயத்தின் அடிப்படையில் எழுந்தன.   இடி, மின்னல், மழை, சூரிய வெப்பம், கொடிய விலங்குகள் ஆகியன மனிதனை பயமுறுத்தின. அதே வேளை மரங்கள் நிழலையும் கனிகளையும் தந்தன. இப்படித்தான் இறைபக்தி ஏற்பட்டது. அப்பக்தி பரிணமித்து வழிபாட்டு முறைகளாய் எழுந்தது. மரங்கள் மனிதனின் குலக்குறி நம்பிக்கையின்Read More →

  நடுகல் தொடர்பான தகவல்களைத் தொகுத்து வெளியிடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பகுதி இது!Read More →