திருப்பனந்தாள் காசி மடம் திருமதி.கீதா சாம்பசிவம்    Jul 26, 2009   காசியில் "சங்கர மடம்" மட்டும்தான் இருக்குனு நிறையப்பேர் நினைக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை. நகரத்தார் சமூகத்துக்கு உட்பட்ட சில சத்திரங்களைத் தவிர "சிவ மடம்"னு ஒண்ணு இருக்கிறது. அதைத் தவிர இந்தக் காசி மடம். கங்கையின் கரையிலேயே அனேகக் கோவில்கள். அதற்கு என்று உள்ள மடங்கள் என்று ஏராளமாக இருக்கிறது. இந்தக் காசி மடம் ஸ்தாபித்தது யார்Read More →

  இப்பகுதியில் திருமதி கீதா சாம்பசிவம் அவர்கள்  தொடர்ந்து மின்தமிழில் வழங்கி வரும் சைவம் வளர்த்த சிவனடியார்கள் எனும் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இடம்பெறுகின்றது.Read More →