சுடலை வீரன் – Sudalai Veeran

 

சுடலை வீரன் ஆலயம்.

 

ஆலயம் உள்ள இடம்: தமிழகம், திருநெல்வேலியிலிருந்து கயத்தார் செல்லும் சாலையில் உள்ளது.

படங்கள் தொகுப்பு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி

 

 

ஆலயம்

காவல் தெய்வம்

 

சுடலை வீரன் கோயில்

சுடலை வீரன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *