ராஜராஜ சோழன் – Raja Raja Cholan

 

1.மக்கள் தொலைக்காட்சியில் வெளிவந்த செய்தி

a . ராஜராஜன்:  பழையாறை உடையாளூரில் உள்ள சமாதி பற்றிய சில தகவல்கள்

{youtubejw}MpLsha2naao{/youtubejw}

 

 நன்றி: மக்கள் தொலைக்காட்சி

 

b. பக்கிரிசாமி படையாட்சி அவர்களின் இல்லத்தின் பக்கத்தில் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ள ராஜராஜன் பள்ளிப்படை வீடு

{youtubejw}0GqmsZIwNkY{/youtubejw}

 நன்றி: மக்கள் தொலைக்காட்சி

 

 

2. Mysteries of Asia –  Raja Raja Cholan

produced & directed by : Peter Spry – Leverton

 

a. Raja Raja Cholan – The great South Indian Tamil King – Part 1

{youtubejw}SnANjdReAlY{/youtubejw}

 

b. Raja Raja Cholan – The great South Indian Tamil King – Part 2

{youtubejw}yJomuGsi2fU{/youtubejw}

 

c. Raja Raja Cholan – The great South Indian Tamil King – Part 3

{youtubejw}za6nYK4L9ns{/youtubejw}

d. Raja Raja Cholan – The great South Indian Tamil King – Part 4

{youtubejw}c2a0GcoJAjw{/youtubejw}

5. Raja Raja Cholan – The great South Indian Tamil King – Part 5

{youtubejw}hkCjoSJpkJ8{/youtubejw}

 3. Collection of video clips featuring Raja Raja Chola and Thanjavur Prahadhiswarar Temple

a. 7 Wonders of India: Thanjavur Chola Temple – World Heritage monument

{youtubejw}cruwhRpBcwo{/youtubejw}

b. Rajendra Chola – Dr.S.Seethala

{youtubejw}ee5YqQ-lf00{/youtubejw}

c. Thanjai Periya Kovil/தஞ்சைப் பெரிய கோவில் பல்லாண்டு வாழ்கவே

{youtubejw}GZzNplDpXB0{/youtubejw}

d. பெரிய கோவில் – ஸ்ரீ ராஜராஜன்

{youtubejw}oGYqxjIj8yY{/youtubejw}

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *