பாஞ்சாலி சபதம்   அறிமுகம் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/01PANCHALISABHADHAM_Intro.mp3{/play}   பகுதி 2 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/02PANCHALISABHADAM.mp3{/play}   பகுதி 3 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/03PANCHALISABHADAM.mp3{/play}   பகுதி 4 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/04PANCHALISABHADAM.mp3{/play}   பகுதி 5 ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/panchalisabatham/05PANCHALISABHADAM.mp3{/play}  Read More →

  பாரதியின் பா இயல் – சுபமங்களா ஒலிப்பதிவுகள்   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/01BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/02BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/03BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/04BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/05BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/06BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/07BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}   ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/bharatisubamangala/08BharatiyinKavithaiIyalSubamangala.mp3{/play}  Read More →

    பாரதியார் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/Bharatiyaar.mp3{/play}   பாரதி என்ற மனிதன் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/Bharatiendramanidhan.mp3{/play}   பாரதியார் – சிட்னி தமிழ் மன்றம் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyaarSydneyTamilMandram.mp3{/play}   பாரதியின் இசைப் புலமை – டாக்டர்.எஸ்.ராமநாதன் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyinIsaipPulamaiDrSRamanathan1.mp3{/play}   பாரதியும் சங்க இலக்கியமும் ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/bharatipaiyal/BharatiyumSangaIlakkiyamum.mp3{/play}    Read More →

அமரர் தி வேணுகோபாலன் (நாகநந்தி) அவர்கள் – ஒரு மாணவனுடைய கண்ணோட்டம் ஹரி கிருஷ்ணன்   ‘திறமான புலமையெனின் வெளிநாட்டார் அதைவணக்கஞ் செய்தல் வேண்டும்‘ என்றான் பாரதி. உள்ளூர்க்காரன் என்றால் அபிமானம், அபிப்பிராயத்தை பாதித்தாலும் பாதித்துவிடலாம். எனவே, உள்ளூர் இல்லாமல் வெளியூர் கூட இல்லை, வெளி நாட்டில் எந்தப் புலமை வணங்கப்படுகிறதோ, அந்தப் புலமைதான் உண்மையிலேயே திறமையும் அசாத்திய சக்தியும் உடையது என்ற பாரதி வாக்குக்கு இலக்கணமாகவே விளங்கியவர் என்Read More →

    பேட்டி: டாக்டர் குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன் பேட்டி, புகைப்படம், ஒலிப்பதிவு: சுபா ஒலிப்பதிவு செய்யபப்ட்ட நாள்: 17.12.2009    ராஜராஜேச்சரம் அமைப்பு – பகுதி 2         தஞ்சைப் பெரிய கோயிலின் கோட்டைச் சுவர்,  வாயில் மற்றும் அதன் வளைவு மண்டபம் ஆகியவற்றை  முதல் பகுதியில் பார்த்தோம். அடுத்து உள்ள பகுதிகளைப் பற்றிய விளக்கம் இப்பகுதியில் தொடர்கின்றது.          Read More →

  10,ஜூன் 2010 அன்று இணையத்தில் அனுப்பட்ட ஒரு தகவல் இங்கே பதிப்பாக்கம் செய்யப்படுகின்றது. இதனை அனுப்பியர் திரு. தமிழ்நாடன். அவருக்கு நமது நன்றி. இணையத்தில்  பொது பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்ட இந்த நூல்களின் உரிமை இதனை பதிப்பித்து விநியோகித்தவர்களுக்குரியது!     <thamizhnadan@googlemail.com>   1983 ஆம் ஆண்டில் தொகுத்து 2003 ஆம் ஆண்டுவரை 20 ஆண்டுகளாக தோழர் வீரமணி அவர்களால் முடக்கிவைக்கப்படிருந்த குடி அரசு இதழ்கள் பெரியார் திராவிடர்Read More →

  PART – 1   This part contains a list of villages, alphabetically arranged under each district in Tamilnadu, along with the year in which the inscriptions in the village was copied and the last column, the Inscription Nos. This ingormation would enable you to refer to the Annual ReportsRead More →

  ஆறுமுக நாவலர்  பதிப்பு நெறிமுறைகள் சி. இலட்சுமணன்              பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பதிப்பு ஆசிரியர்களில் ஆறுமுக நாவலர் அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவராவார். இவர் சைவ சமயப் பற்றுடையவராகவும், தமிழ் ஆர்வலராகவும் விளங்கியமைக்கு அவரது பதிப்புகள் சான்று பகர்கின்றன. நாவலர் அவர்கள் பதிப்பாசிரியர் என்பதோடமையாமல் நூலாசிரியராகவும் உரையாசிரியராகவும் விளங்கியமை குறிக்கத்தக்கது.     நாவலர் பதிப்பித்த நூல்கள்                            ஆறுமுக நாவலரவர்கள் பரிசோதித்தும் புத்துரையாத்தும் புதியதாய் எழுதியும் பதிப்பித்தநூல்கள்1 ஏறத்தாழ அறுபத்துமூன்றுRead More →