மூலிகைமணி கண்ணப்பரின் முயற்சிகள்: மூலிகை மருத்துவ நிபுணர் திரு.வேங்கடேசன் அவர்களுடனான பேட்டி பகுதி 2 பேட்டி: திரு.அ.சுகுமாரன், முனைவர்.க.சுபாஷிணி ஒலி, காணொளிப்பதிவு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி பேட்டி செய்யபப்ட்ட நாள்: 07.12.2009       பாகம் 7 : {play}http://www.tamilheritage.org/kidangku/mulikaimani//part7.mp3{/play}   திருமூலர் பாடல்களில் சுவாசங்கள் பற்றிய விளக்கம், சித்தர்களின் கருத்துக்கள் சித்தர்களின், சிவம் சக்தி எனும் இரு கூறுகள், மருந்து செய்யும் முறைகளில் நாதம் விந்து என்னும் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் மருந்து தயாரிக்கப்படும் உத்திகள் ஆகியற்றை இந்தப்Read More →

பேராசிரியர் வையாபுரிப்பிள்ளையின் பதிப்புமுறைகள் மு. சண்முகம் பிள்ளை.   தமிழ்நூற்பதிப்பின் நிலை   தமிழ்நூற்பதிப்பு வளர்ச்சியின் பல்வேறு படிநிலைகளை எல்லாம் தாம் பதிப்பித்த நூல்களில் கையாண்டு, பதிப்புத் துறைக்குக் கலங்கரை விளக்கமாகத் திகழ்ந்தவர் பேராசிரியர் வையாபுரிப்பிள்ளை.  1946 ஆண்டில் பேராசிரியர் வெளியிட்ட ‘திராவிட மொழிகளின் ஆராய்ச்சி’ என்னும் நூலில் அந்நாளில் தமிழ்நூற்பதிப்புகள் வெளிவந்த நிலையப் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.   ‘பொதுப்பட நமது பதிப்புகள் குறித்து ஒரு சில விஷயங்களைக் குறிப்பிடRead More →