இந்தப் பகுதி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை தொடங்கிய காலந்தொட்டு அது தொடர்ந்து தொய்வுறாமல் இயங்கி வருகின்றது என்பதற்கு ஒரு சிறந்த சான்று. இதிலே நீங்கள் 2001ம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் இடம்பெற்ற நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தமான படங்களைக் காணலாம்.  பார்வையிடுவதற்கு நீங்கள் முதலில் குறித்த வருடத்தின் மேல் சொடுக்குக – Click செய்க. பின்னர், அதன் கீழ் நீங்கள் அவ்வாண்டு இடம்பெற்ற நிகழ்ச்சிகளைக் காணலாம். அவ்நிகழ்ச்சிகளின் மேல் சொடுக்குவதன்Read More →

  I thought for a difference I would present some Tamil proverbs or ancient wisdom ‘பழமொழி’. Though not a written literature of the highly educated , these proverbs very well represent the wisdom of the common people of the Tamil country over the years. I have randomly picked 5 proverbsRead More →