Home Chola தாராசுரம் ஆலயம் – படத்தொகுப்பு 2

தாராசுரம் ஆலயம் – படத்தொகுப்பு 2

by Dr.K.Subashini
0 comment

தாராசுரம் ஆலயத்தின் முழுதும் ஆங்காங்கே எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள் இப்பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

படங்கள்: உதயன்

 

 

 

 

2_1: ஆலய சுற்றுப்புறம்

2_2: தேர்வடிவில் அமைந்த மண்டபம்

 2_3: மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள படிகளில் உள்ள சிற்பங்கள்

2_4: கோயிலுக்குள்ளே

2_5: கோயிலுக்குள்ளே

 2_6:  அன்னப்பூரணி அன்னை

  2_7:  அன்னப்பூரணி அன்னை (முகம்)

   2_7:  மூலமூர்த்தி

 2_7:  தூணில் உள்ள சிற்பம் (முழுதாக)

  2_7:  தூணில் உள்ள சிற்பம் (சிற்பம் மட்டும்)

  2_8:  தூணில் உள்ள சிற்பம்

 2_9:  தூண் யாழியுடன்

 2_10:  தூண் யாழியுடன்

 2_10:  தூணில் உள்ள சிற்பம்

  2_10:   சிற்பங்கள் நிறைந்த தூண்

   2_11: வர்ணச் சித்திரங்கள்  உள்ள சுவர்கள் (சித்திரங்களை முழுமையாகக் காண முடியவில்லை)

    2_12: வர்ணச் சித்திரங்கள்  உள்ள சுவர்கள் (சித்திரங்களை முழுமையாகக் காண முடியவில்லை)

 2_13: ஆலயம்

 2_14: கோயிலுக்குள்ளே

 2_15: வெளிச்சுற்று மண்டபத்தில் உள்ள லிங்கங்களில் ஒன்று

 2_16: கோயில் பிரகாரத்தில்

  2_17: கோயில் பிரகாரத்தில்

   2_18: நந்தி

   2_19: நந்தி (கோயில் கதவின் வழியாக)

 2_20: கோயிலுக்கு சற்று தள்ளி அமைந்துள்ள மண்டபங்கள்

 2_21: நாயன்மார்கள் சிலை வரிசையாக

 2_22: நாயன்மார்கள் சிலை

  2_22: கோயிலுக்குள் டாக்டர் பத்மாவதி

You may also like

Leave a Comment