வானொலி உரைகள்: தொகுப்பு

 

வானொலி உரைகளின் தொகுப்பு

 

ஞான விழுதுகள்

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/Gnanavizhudhugal.mp3{/play}

 

குறிஞ்சிப்பாட்டு

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/KurinjippAttu.mp3{/play}

 

ஒன்று நமது சிந்தனை

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/Ondrunamadhusindhanai.mp3{/play}

 

மொழிப்பயிற்சி

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/mozippayircchi.mp3{/play}

 

நன்னூல் காட்டும் நெறிகள்

ஒலிப்பதிவைக் கேட்க: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/naganandhiaudio/radiospeeches/nannoolkaattumnannerigal.mp3{/play}

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *