திருக்குறள் வகுப்புகள்

திருக்குறள் வகுப்புக்களின் பதிவுகள் இப்பகுதியில் உள்ளன.

 

1.கடவுள் வாழ்த்து

2.வான் சிறப்பு

3.நீத்தார் பெருமை

4.

5.இல்வாழ்க்கை

6.வாழ்க்கை துணை நலம்

7.புதல்வரைப் பெறுதல்

8.அன்புடைமை

9.விருந்தோம்பல்

10.இனியவை கூறல்

11.செய் நன்றி அறிதல்

12. நடுவு நிலைமை

13.இறுதி வகுப்பில் இடம்பெற்ற உரைகள்

 

வலது பக்கத்தில் உள்ள பட்டியலின் உள்ளே சென்று ஒலிப்பதிவுகளைக் கேட்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *