சிவத்தல வழிபாட்டுச் சுற்றுலா

சிவத்தல வழிபாட்டுச் சுற்றுலா  –  புகைப்படத்தொகுப்பு

தேவாரப் பாடல்பெற்ற தலங்கள், தொண்டை நாடு,  நடுநாடு

 Photo album : Heritage Tour
Theme – Tevarap padalpertra thalangal
Sector under cover : thondai naadu-nadu naadu

 

புகைப்படங்கள் தொகுத்து அளித்தவர் – திரு.லோகந்த்தரம், மயிலை  (2003)

 

கச்சி ஏகம்பம் (Kachchi Ekambam)

கச்சிநெறிக் காரைக்காடு – (Kachchinerik Karaikaadu)

கச்சி அநேகதங்காபதம் – (Kachchi Anaekathankaapatham)

கச்சி ஓணகாந்தன் தளி – (Kachchi Oanakaanthan thali)

 

கச்சி மேற்றளி – (kachchi maetrali)

குரங்கணின் முட்டம் – (Kurankanin muttam)

திருவோத்தூர் – (Thiruvoaththuur)

வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் – (vanpaarthaan panangkaattuur)

திருமாகறல் – (Thirumaakaral)

திரு ஊறல் – (Thiru uural)

திருவிற்கோலம் – (Thiruvirkkolam)

இலம்பையங்கோட்டூர் – (Ilambaiyangkoattuur)

திருப்பாசூர் – (Thirup paacuur)

திருவாலங்காடு – (Thiruvaalankaadu)

திருவெண்பாக்கம் – (Thiruvenpaakkam)

திருக்கள்ளில் – (Thirukkallil)

திருவல்லம் – (Thiruvallam)

திருவண்ணாமலை – (Thiruvannaamalai)

திருகோவல் வீரட்டம் – (Thiruk koaval viirattam)

அறையணி நல்லூர் – (Araiani nalluur)

திருவதிகை வீரட்டானம் – (Thiruvathikai viirattaanam)

திருமாணி குழி – (Thiru Maanikuzhi)

 

திரு சோபுரம் – (Thiru choapuram)

திருப்பாதிரிப்புலியூர் – (Thiruppaathiripuliyuur)

திருத்தினை நகர் – (Thiruth thinainagar)

கூடலை ஆற்றூர் – (kuudalai aatruur)

திருத்துறையூர் – (Thiruth thuraiyur)

திருவாமத்தூர் – (Thiruvaamaaththuur)

புறவார் பனங்காட்டூர் – (puravaar panangkaattuur)

திருவக்கரை – (Thiruvakkarai)

அரசிலி – (Aracili)

இரும்பை மாகாளம் – (Irumbai maakaalam)

 

பாடல் பெற்றவை: தொண்டை நாட்டில் – 32; நடுனாட்டில் – 22 ஆக 54 தலங்கள்

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *