குருக்களஞ்சி – மந்திரமூர்த்தி

 

 

குருக்களஞ்சி – மந்திரமூர்த்தி

ஆலயம் அமைந்திருக்கும் இடம்:  எட்டயபுரம்

படங்கள் + ஒலிப்பதிவு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி

 

 

இந்த குருக்களஞ்சி மந்திரமூர்த்தி பற்றி விளக்குகின்றார் திரு.கருணாகர பாண்டியன் (விரிவுரையாளர், மதுரை பல்கலைக் கழகம்)  {play}http://www.tamilheritage.org/kidangku/villagedeities/pdari/kurukalanchi.mp3{/play}

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *