திரு.முத்துசாமி   தமிழகத்தின் தொன்மையான கலைவடிவங்களில் ஒன்று கூத்து. இன்றைய நவீன கலை உலகில் கூத்து எனும் இக்கலைக்கு உள்ள நிலை பற்றி விளக்குகின்றார் மூத்த தமிழ் எழுத்தாளர் கூத்து பட்டறை முத்துசாமி. இவர் கூத்து கலையை நவீன காலத்தில் நகர மக்களுக்கு அறிமுகப் படுத்துவதில் பெரும் பங்காற்றியவர்.   திரு.மாலன், திரு. நரசய்யா எவ்வாறு இவருக்கு இந்த கலையில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது கண்ணப்ப தம்பிரானுடனான தொடர்புRead More →