அறிவிப்புக்கள்

THF News

 

30/08/2009

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 8ஆம் ஆண்டு விழா:

 

 12/07/2008

த.ம.அ மின்னாக்கம் தொடர்பான இ-நேர்காணல்  (சென்னை ஆன்லைன் பகுதி 1)

த.ம.அ மின்னாக்கம் தொடர்பான  இ-நேர்காணல் (சென்னை ஆன்லைன் பகுதி 2)

த.ம.அ மின்னாக்கம் தொடர்பான  இ-நேர்காணல் (சென்னை ஆன்லைன் பகுதி 3)

 

30/11/2008

14/11/2008

  • திருக்குறள் பாஸ்கரனின் முயற்சியில் உருவாக்கம் கண்டுள்ள கருணாகரன் நூல்நிலையம் தொடர்பான செய்திகள், இங்கே!
  • சுவடியியல் எனும் புதுப்பிக்கப்பட்ட பகுதி
  • மாதா மாதம் த.ம.அறக்கட்டளையின் ஒலிவடிவ பதிவுகள் மண்ணின் குரல் எனும் பகுதியில் மாதத்தின் மூன்றாம் வாரத்தில் வெளியீடு காண்கின்றன. அவற்றைக் காண இங்கே!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *