திருப்பாண்டிக் கொடுமுடி   அறிமுகம்   கோவில் – திருப்பாண்டிக் கொடுமுடி இடம் –  கொடுமுடி மூலவர் – அருள்மிகு மலைக்கொழுந்தீசுவரர் தேவியார் – அருள்மிகு வடிவுடைநாயகி ( சௌந்திரவள்ளி) பெருமாள் – அருள்மிகு வீரநாராயணப் பெருமாள் தேவியார் – அருள்மிகு திருமங்கை நாச்சியார் (மகாலட்சுமி) தனி சன்னிதி – அருள்மிகு பிரம்மா (வன்னி மரத்தடியில்) தீர்த்தம் – காவிரி, தேவ தீர்த்தம், பரத்துவாச தீர்த்தம், பிரம்ம தீர்த்தம்Read More →