களப்பிரர் காலம் – ஆய்வுப் பதிவு வழங்குபவர்: டாக்டர் பத்மாவதி   பேட்டியும் பதிவும்:முனைவர்.க.சுபாஷிணி பேட்டி பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 03.01.2012   பகுதி 1: {play}http://www.subaonline.net/thf/thf_depot/kidangku/kalapirar/kalapirai1.mp3{/play} களப்பிரர் காலம் என்பதை நிர்ணயிப்பது என்பதில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தாலும் கி.பி.3 முதல் கி.பி 6 வரை களப்பிரர்கள் ஆட்சி தமிழ் மண்ணில் இருந்தது என்பதை சற்று உறுதியாகக் கூறலாம். களப்பிரர்கள் எங்கிருந்து வந்து இங்கே ஆட்சி செய்தார்கள் என்பதற்கு சான்றுகள்Read More →