முனைவர் ச. கண்மணி கணேசன் ஓய்வுபெற்ற முதல்வர், காளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு   இது ஒரு குழு விளையாட்டின் போது பாடப்படும் பாட்டு. பாட்டில் ஏதோ குறிப்புப் பொருள் உள்ளது என்று இப்போது புரிகிறது. ஆனாலும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. சிறு வயதில் பொருள் புரியாமலேயே இதை பாடிக்கொண்டு விளையாடுவதுண்டு. எத்தனைபேர் வேண்டுமானாலும் சேரலாம். 1) மக்கா சுக்கா பால் பரங்கி ஆட்டுமை கூட்டுமை சீ சல் சல்லத் தூக்கி மேலRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 33. பூசணிக்காய் விளையாட்டு இருபாலராலும் விளையாடப்படும் விளையாட்டு இது. (8-13 வயது) விளையாடுகின்றவர்களில் இருவரைத் தவிர மற்றவர்கள் ஒருவர்பின் ஒருவராகத் தரையில் அமர்ந்து கொள்கின்றனர். இவ்வரிசையில் முதலில் அமர்ந்திருப்பவர் பாட்டி என்றழைக்கப்படுகிறார். தனியாக நிற்கும் இருவரில் ஒருவர் ராசாவாகவும் மற்றவர் சேவகனாகவும் கூறப்படுகின்றனர். ஒருவர் நாயாகவும் உட்கார்ந்திருப்பவர்களினருகில் இருக்கிறார். விளையாடுவதற்கு முன்னாலேயே பாட்டி, ராசா, நாய், சேவகனாகRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 32. தில்லாக்கு விளையாட்டு இது சிறுமியர்கள் மட்டும் விளையாடும் விளையாட்டாகும். இதில் இரண்டுவகை காணப்படுகிறது. தனித்தனியாக விளையாடுவது, சோடியாக விளையாடுவது என இருவகை. இவ்விளையாட்டை தனியாக விளையாடினால் இரண்டு முதல் நான்கு நபர்களுக்கு மேல் விளையாடுவதில்லை. சோடியாக விளையாடினால் எட்டு நபர்களுக்கு மேல் விளையாடப்படுவதில்லை. அ. தனிநபர் ஆட்டம் ஆரம்பம் முடிவு மேலே படத்தில் காட்டியதுபோல் (ஆரம்பம்)Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 31. வருதுகிளி வரட்டுங்கிளி விளையாட்டு இருபாலராலும் விளையாடப்படும் விளையாட்டு இது. விளையாடுபவர்களனைவரும் உத்திபிரித்தல் முறை முலம் இரண்டு அணிகளாகப் பிரிந்து கொள்கின்றனர். ஓடுபவர்களும் பிடிப்பவர்களும் யாரென்று தீர்மானித்துக் கொள்கின்றனர். பெரும்பாலும் 12 நபர்களுக்கு மேல் விளையாடுவதில்லை. பிடிக்கும் அணியினரில் தலைவரைத் தவிர மற்றவர்கள் தரையில் எழுந்து ஒடுவதற்குத் தயாராக அமர்வது போல் அமர்ந்து கொள்கின்றனர். ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கிடையில்Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 30. சிலை விளையாட்டு சிறுவர் சிறுமியர் விளையாடும் விளையாட்டு இது. விளையாடுகின்றவர்கள் தங்களுக்குள் கூடி ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றனர். பட்டவர் விளையாடும் மற்றவர்களுக்குத் தன் முதுகுப்புறத்தைக் காட்டி நின்று கொண்டு ஓன், ட்டு, த்ரி என்று 10 வரை கூறுகிறார். கூறி முடித்தபிறகு மற்றவர்களை நோக்கித் திரும்புகிறார். அவ்வாறு திரும்புவதற்குள் மற்றவர்கள் ஒரு செயலைச் செய்து கொண்டிருப்பதுRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 29. வளையல் விளையாட்டு சிறுமிகளாலும் பருவமடைந்து வீட்டிலிருக்கும் பெண்களாலும் (வயது 5 – 15) விளையாடப்படும் விளையாட்டு. உடைந்துபோன வளையல் (கண்ணாடி) துண்டுகளை வைத்து விளையாடுகின்றனர். அ. பல்வேறு நிறங்களுடைய சுண்டுவிரல் நீளமுடைய கண்ணாடி வளையல் துண்டுகளை வலதுகை நிறைய வைத்துக்கொண்டு அவற்றை மெதுவாக உயரே தூக்கிப்போட்டு புறங்கையில் வாங்குகின்றனர். கீழே விழுந்த வளையல் துண்டுகளைத் தவிரRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 28. அக்கக்கா சிணுக்குரி விளையாட்டு விளையாடுகின்ற அனைவரும் தரையில் வட்டமாக அமர்ந்து கொள்கின்றனர். முதலில் ஒருவர் தன் கால்களிரண்டையும் தரையில் உட்புறம் நேராக நீட்டிக்கொள்ள மற்றவர்கள் அந்தக்கால்களுக்கு மேல் ஒருவர் பின் ஒருவராக தங்களிருகால்களையும் நீட்டிக்கொள்கின்றனர். அனைவரும் கால்களை நீட்டிய பிறகு நீட்டப்பட்ட கால்களின் முடிவில் மையத்தில் ஒரு வட்டம் கிடைக்கிறது. அவ்வட்டம் கிணறு எனப்படுகிறது. பின்னர்Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 27. அக்கக்கா கிளி செத்துப்போச்சு விளையாட்டு சிறுமிகள் மட்டும் விளையாடும் விளையாட்டு இது. இவ்விளையாட்டில் முதலில் அனைத்துச் சிறுமிகளும் தரையில் வட்டமாக அமர்ந்து உட்புறமாகக் கால்களை நீட்டிக் கொள்கின்றனர். பிறகு முதலில் ஒருவர் தனக்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பவரைப் பார்த்துப் பின்வருமாறு கூறுகிறார் முதலாவது நபர் : அக்கக்கா சிணுக்குரி தாங்களே(ன்) இரண்டாவது நபர் : இப்பத்தான் தலRead More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 26. தண்ணீர் இறைக்கும் விளையாட்டு சிறுமிகள் மட்டும் விளையாடுகின்ற விளையாட்டு இது. எண்ணிக்கை வரம்பு இல்லை. ஆனாலும் 8 – 10 பேருக்கு மேல் விளையாடுவதில்லை. சிறுமிகள் அனைவரும் முதலில் வட்டமாக நின்று கொள்கின்னறர். முதலில் ஒருவர் தன்னுடைய வலது காலை இடது காலின் முட்டின் மேல் மடக்கி நிறுத்தி வைத்துக் கொள்கிறார்கள். அடுத்தவர் தன் காலைத்Read More →

[முனைவர்.பாப்பா ஆறுமுகம் –உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு] 24. பிள்ளைப் பந்து விளையாட்டு சிறுவன் மட்டும் (8-14) விளையாடுகின்ற விளையாட்டு இது. விளையாட்டு நபர்களுக்கு எண்ணிக்கை கிடையாது. விளையாடுபவர்கள் தங்களுக்குரிய விளையாட்டுக் களமாக சுவர், உயர அகலமான கல்,மரம் போன்றவை பின்னணியில் இருக்குமாறு இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். அவ்விடத்திற்கு முன் விளையாட்டு நபர்களி;ன் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மணலில் சிறு சிறு குழிகளாகத் தோண்டிக் கொள்கிறார்கள். பின்Read More →