தமிழகத்தின் தஞ்சை மாநிலம் விவசாயத் தொழிலுக்கு புகழ் வாய்ந்தது என்பதை நாம் அறிவோம். தஞ்சையில் பல ஆண்டுகள் கிராமத்தில் வாழ்ந்த அனுபவம் உள்ளவர் திருமதி வசந்தா அவர்கள். இவர் தனது சொந்த முயற்சியில் அப்போதைய ஆல் இந்தியா வானொலிக்காக வயலும் வாழ்வும் என்ற கிராமப்புற நிகழ்ச்சிகளை கிராமத்து பெண்களின் துணையோடு ஏற்பாடு செய்து நடத்தியவர். இதன் வழி கிராமப்புற பெண்கள் பல்வேறு புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளவும், கல்வி மேம்பாடு காணவும் உதவிய அனுபவம் கொண்டவர். தற்போதுRead More →

  தமிழ் ஆண்டுகளை பிரதிபலிக்கும் தமிழ் நாள்காட்டி தொகுப்புக்கள் பிற வலைப்பக்க்ங்கலிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.   – 2009ம் ஆண்டு நாள்காட்டி [நன்றி: தமிழம்.கோம் -www.thamizham.com]Read More →