குளம்-கரை விளையாட்டு

யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கில் உள்ள “குளம் கரை” விளையாட்டு.

பதிவு செய்து வழங்கியவர்: திருமிகு.வலன்ரீனா இளங்கோவன் (யாழ்ப்பாணம்)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *